de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Energetisch Lichaamswerk
zondag 09 maart 2014 13:38

Via de opleiding persoonlijke ontwikkeling kwam ik met grote weerzin in contact met het energetisch lichaamswerk. Telkens als ik aarde-oefeningen moest doen, raakte het wel een diep persoonlijk thema, de te ervaren pijn in de bioenergetische oefening en de uiting daarvan middels geluid, was niet mijn favoriete onderdeel. De snelle werkingen van de geest, die waren leuker om te doen. Daarin voelde ik me thuis. Dat de materie hier een wezenlijk onderdeel van is, en zelfs eenzelfde is en als ingang kan dienen tot de geest werd mij pas jaren later Úcht duidelijk.

Opleiding

Nadat ik de drie-jarige opleiding voltooid had, besloot ik deze eerst maar eens een paar jaar eigen te maken. Zoals je pas leert autorijden als je het rijbewijs hebt behaald, zo meende ik ook het geleerde eerst in de praktijk te moeten brengen. Dat ging goed, het bezonk en mijn "gewone" leven nam het weer over. Tot ik me bewuster werd, dat lichaamswerk de sleutel tot mijn eigen weerstand ertoe bevat. Naarmate ik het geleerde in de praktijk van alle dag integreerde, raakte ik steeds nieuwsgieriger naar de weerstand die ik ervoer bij het lichaamswerk. Tot ik zo nieuwsgierig werd, dat ik besloot een opleiding energetisch lichaamswerk te volgen om te onderzoeken wat hier nog te doen viel voor me.

Ervaringsinzicht

De inzichten die ik opdeed in de eerste jaren van mijn opleiding waren welliswaar mentaal, emotioneel en lichamelijk, maar hadden zelden het lichaam als ingang. Meestal was mijn aanvoelen en intu´tie mijn waarneming al voorgeweest en kwam het lichaam er alsnog achteraan hobbelen. De opleiding lichaamswerk nam het lichaam als startpunt en mijn bewustzijn moest telkens volgen. De inzichten in mijzelf volgden voortdurend de lichamelijke ervaringen. En deze ervaringen werden inzichten vanuit een totaal ander perspectief en gingen op een onbespreekbare wijze dieper doordat ze vanuit het materiŰle lichaam kwamen. Geen inzicht vanuit besef, maar inzicht vanuit ervaring. Een ervaring die op te roepen is door zuiver en alleen met en in het lichaam te werken.

Samenzijn en -werken

Dit lichaamswerk vraagt een ander soort intu´tie. Een afstemmen op alle impulsen vanuit het eigen lijf en een aanvoelen van wat de ander (de werker) nodig heeft. In contact zijn met alle lagen in jezelf en volledig open staan voor de aanwezigheid van de ander. Deze dynamiek is geheel anders dan het gesprek en alles wat daarbij komt kijken. Het is een afgestemd zijn samen met de ander, werkelijk in contact zijn, in het samen-zijn en samen-werken. De ervaringsgerichte werkwijze roept een diepergelegen lichaamsbewustzijn op, dat in het contact en in het werk tot grote inzichten en transformaties kan leiden.

Voorbeelden

Hier volgt een beknopt verslag van twee sessies waarbij de namen en details zijn gewijzigd om de mensen in kwestie niet in verlegenheid te brengen.

Voorbeeld 1

Jaap is al enkele jaren thuis vanwege een gedwongen ontslag. In die jaren heeft hij veel aan zichzelf gewerkt maar nog geen passende baan gevonden. De leegte werkt nu op zijn gemoedsrust en er is een onbedwingbare zoekende onrust. Hij voelt zich geboeid op de plek waar hij nu is in zijn leven.

De sessie begint door een plek in de ruimte in te nemen en na wat stampen en aarden plots als geboeid te moeten blijven staan. Deze plek vertegenwoordigt de plaats in zijn leven waar hij niet uit kan komen, en niet wil zijn. De onrust neemt toe door dat te ervaren. Deze energie wordt opgevoerd door dit te benoemen en verder te bekrachtigen. Op de vraag wat hem daar houdt komt een antwoord: 'de leegte'. Daarop volgend worden er kussens die de leegte representeren op zijn plaats erbij geworpen. Steeds meer kussens en steeds meer leegte. Het grootste kussen, de laatste, wordt buiten bereik neergelegd en representeert alles waarnaar hij verlangt maar niet kan benoemen. Daar wil hij naar toe, maar hij blijft gebonden op zijn plaats. De vraag volgt: "wat houdt jou daar geboeid?". Dan komt vanuit zijn lichaam de ervaring en het inzicht. De woorden volgen "de leegte is ook wel makkelijk, overzichtelijk en veilig".

Jaap leert hierin dat het van hem werkelijk een overwinning van angst vraagt om zijn verlangen na te jagen en de leemte in zijn leven te verlaten. Daarbij komt het inzicht dat de leegte een wezenlijk onderdeel is en ook ruimte vraagt, naast zijn verlangen naar invulling.

Voorbeeld 2

Marie is niet gelukkig in haar werk en relatie. Ze vertelt zichzelf dat ze niet ongelukkig moet zijn omdat ze tenslotte een baan heeft, en niet iedereen kan dat zeggen. Maar haar hart ligt in het werken met groepen tijdens wandeltochten in de bergen. Daar is ruimte en zicht, stilte en balans.

Na enkele rondjes stampen en rondlopen, al pratend over de activiteiten van haar dagelijkse leven, wordt ze duizelig. Het dagelijkse leven ervaart ze als benauwend en niet vervullend. Ze voelt voortdurend de lichamelijke kramp en verlangen naar de bergen en de ruimte en het stille diepere contact. In de oefening moet ze plaatsnemen op een heel benauwend klein plekje en verlangen naar de open ruimte aan de overzijde. Telkens als ze het plaatsje wil verlaten en ze het contact verbreekt moet ze terug. Telkens als de woorden komen 'ik wil' en tegelijk het contact verbreekt, moet ze opnieuw beginnen. Totdat haar blik aandachtig blijft en het een woordeloze dans wordt van de benauwde plek richting de openheid. We verplaatsen ons nauwelijks en heel precies door de ruimte en komen in het midden tot stilstand en tot een innige omhelzing. Het benauwde en het verlangen vallen samen in het midden en er is contact tussen beiden.

De ervaring geeft Marie het inzicht dat ze haar verlangen niet in contact brengt met de mensen om haar heen. De ervaring en het inzicht dat het contact de onrust tot stilte maant en er een innerlijke ruimte wordt aangeboord waarin rust ervaren wordt, neemt ze mee naar haar leven van alledag.

Ervaren

Het lichaam heeft alle innerlijke en uiterlijke spanningen in je leven ervaren en gevoeld. Jouw lichaam heeft met deze spanning moeten omgaan door er een bijpassende bij houding te vinden. Een verkramping of een ontwijkende beweging. Naarmate jouw leven zich verder ontwikkeld, draag je deze innerlijke ervaring in je lichaam mee. Het hoofd, het hart en het lichaam zijn allemaal instrumenten om de diepe pijnen en vragen aan te boren. Het lichaam als instrument is hierbij een heel direkte weg omdat het de opgeslagen herinneringen meteen activeert. Ben je nieuwsgierig of voel je behoefte aan direkt ervaren, neem dan vrijblijvend contact op via mail of telefonisch.

 

You have no rights to post comments

Recent