de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Management Nieuwe Stijl
vrijdag 27 oktober 2006 08:37

Managers nieuwe stijl zijn beter ingesteld op de chaos waarin hun bedrijf, medewerkers en eigen functioneren tegenwoordig mee te maken hebben. Voortdurend nieuwe markten, wispelturige modeverschijnselen, nieuwe doelen en veranderende mijlpalen vragen nieuwe methodes.

Eigentijds

De eigentijds manager heeft rekening te houden met een menselijke maat, bij zijn werknemers en bij zichzelf. De harde maatstaven vergen momenteel meer van de intuïtie en het kunnen omgaan met ogenschijnlijke tegenstrijdigheden.

Tegenstrijdigheden en paradoxen komen het sterkst aan het licht bij conflicten tussen medewerkers. Van oudsher is er een drang in de mens om conflicten te isoleren en op te lossen. Conflicten voelen vervelend en vervelende situaties roepen de neiging tot beheersing en controle op. De ontwikkelde eigentijds mens is zich meer bewust van zichzelf en van de menselijke eigenschappen. De menselijke eigenschap om te beheersen wordt meer en meer gezien als een belemmering.

Onderzoek

Eén van de onderzoeken naar nieuwe tijd management trekt de vergelijking van oude natuurkunde wetenschap en nieuwe quantum theoriën. De oude manier van conflict management in vergelijking tot de natuurkundige wetten ten tijde van Newton versus de nieuwe natuurkundige wetten van de quantum theorie dat mogelijk nieuwe richtlijnen geven voor nieuw conflict management.

Recent onderzoek in psychologie en biologie suggereren dat mensen inderdaad quantum-wezens zijn. Ondanks het feit dat mensen fysieke lichamen hebben dat aan Newtons klassieke natuurkundige wetten onderworpen zijn, is er tevens een onzichtbare, niet-materiele dimensie (de ratio, het bewustzijn en de geest) waarvan de werking mogelijk beïnvloed door quantum principes. (Dyer, 1995; Kilmann 2001; and Shelton, 1999).

Quantum Vaardigheden

  • Quantum Seeing: De vaardigheid om intenties te zien.
  • Quantum Thinking: De vaardigheid om paradoxaal te denken.
  • Quantum Feeling: De vaardigheid om je vitaal levend te voelen.
  • Quantum Knowing: De vaardigheid om intuïtief te weten.
  • Quantum Acting: De vaardigheid om verantwoordelijk te handelen.
  • Quantum Trusting: De vaardigheid om het leven zelf te vertrouwen.
  • Quantum Being: De vaardigheid om contact aan te gaan en te zijn.

Chaos theory in organisatie ontwikkelingen:
Shelton, C. (2003). "From Chaos to Order: Exploring New Frontiers in Conflict Management." (Presented at the Midwest Academy of Management Conference). Kansas City: Charlotte Shelton & John Darling

Essentie

De essentie van de quantum vaardigheden is natuurlijk of je een volwaardig mens kan en durft te zijn in jouw eigen leven en te realiseren dat het uitoefenen van een management taak niet werk is, maar slechts een andere lokatie waar jij jezelf begeeft.

Durf jij in elke omstandigheid jezelf bloot te geven, te laten zien wie je werkelijk bent, het proces te vertrouwen, jezelf niet te richten op uitkomst maar op voortgang, en durf je te ervaren welke intenties iemand heeft?

Op deze manier leven vraagt moed. Moed om te zijn wie je bent, en de moed om jezelf laagje voor laagje zichtbaarder te maken voor de buitenwereld. Naarmate jij meer tot jouw eigen kern komt wordt jouw wereld stralender. Niet alleen voel je je meer levend, ervaar je het leven meer helder en heb je beter contact met de medemens, maar wordt jouw leven ook meer gevoed zoals jij het nodig hebt.

 

You have no rights to post comments

Recent