de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Verantwoord, verantwoording, verantwoordelijk
maandag 22 januari 2007 06:29

De woorden lijken afkomstig van het zelfde woord, maar door het gebruik wordt duidelijk dat er essentiele verschillen zijn. Door de juiste term op de juiste plek te gebruiken in de analyse van de situatie begrijp je hopelijk beter hoe je zelf manouvreert in deze.

Verantwoordelijkheid

Veel mensen die lange tijd in een bepaalde situatatie zitten gaan zich er mee vereenzelvigen. De omgeving, de faktoren, de anderen en de gevoelens die spelen worden in de loop van de tijd steeds moeilijker te duiden.

Doordat de situatie voortduurt en niet veranderd of soms verergerd ben je een wezenlijk onderdeel geworden. Dit maakt dat je verantwoordelijk bent voor het voortduren, en dus verantwoordelijk voor de situatie waarin je je zelf begeeft. In gezinssituaties of anderzijds komt het bijna als vanzelf uit om het vraagstuk van schuld, of wie is er verantwoordelijk.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk zijn, of je verantwoordelijk voelen, of in een situatie leven waarin het lijkt alsof je over gebeurtenissen verantwoording schuldig bent, kan je zeggen dat je niet verantwoord leeft.

Het vergt een groot mens om in te zien dat de verantwoordelijkheid tot de eigen grens gaat. De verantwoording die je moet nemen is niet die weg van verantwoordelijk zijn, maar verantwoording nemen over jezelf. Verantwoord leven is de verantwoording nemen van het werkelijk eigen aandeel.

Verantwoord

De verantwoordelijkheid die je als mens hebt is om verantwoord met je eigen geweten en gevoel om te gaan. Verantwoording afleggen aan jouw ziel. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat je verantwoordelijk bent voor een situatie omdat je het gestart hebt of doelbewust een aandeel hebt geleverd. Ook in dat geval kan je stellen dat het een verantwoord mens vergt om deze verantwoording af te leggen. Allereerst aan de eigen ziel, en dan pas waar nodig aan de ander.

Verantwoordelijkheid, verantwoording en verantwoord lijken erg vervlochten, maar de juiste term met de juiste context schenkt het juiste perspectief. De kunst is natuurlijk om het eigen perspectief te vinden waarbij dat van de ander niet uit beeld raakt.

Succes met puzzelen.

 

You have no rights to post comments

Recent